Programació de visites

Contacte

Si tens un problema tècnic en la programació de visites, utilitza aquest formulari de contacte.

El teu codi d'identificació personal (CIP)  
El teu centre  
El teu nom  
Els teus cognoms  
La teva adreça electrònica  

Escriu aquí  


Política de privadesa

Les teves dades personals i mèdiques reben un tractament confidencial i no són utilitzades amb cap altra finalitat que no sigui la derivada de la prestació de serveis.

El tractament de totes les dades que són responsabilitat de l'ICS compleix les disposicions establertes pel Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, de 27 d?abril, per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (Butlletí Oficial de l'Estat número 298, de 14 de desembre de 1999) així com el Reglament que la desenvolupa i per l'Ordre SLT/25/2014, de 3 de febrer, per la qual s?actualitza la regulació dels fitxers que contenen dades de caràcter personal en l'àmbit del Departament de Salut i de les entitats vinculades o que en depenen i les normes i procediments de seguretat establerts per l'ICS, que en garanteixen la confidencialitat.

Informació sobre la programació de visites

Pots programar visita amb el teu servei de medicina de família, pediatria, infermeria, odontologia i treball social dels centres gestionats per l'ICS.

També pots consultar les visites que tens pendents i anul·lar-les.


Gencat

© Institut Català de la Salut