Sol·licitud de contacte

Pas 1: Introducció del CIP

És imprescindible que t'identifiquis mitjançant el codi d'identificació personal (CIP) de la teva targeta sanitària individual, tal com mostra la imatge següent, sense espais entre lletres i números.

Introdueix el codi d'identificació personal (CIP)

En el cas que el teu centre no sigui gestionat per l'ICS, consulta al web del CatSalut si el teu centre ja ofereix la cita prèvia per Internet.

Pots obtenir més informació sobre la targeta sanitària individual a la pàgina web del CatSalut.

Política de privadesa

Les teves dades personals i mèdiques reben un tractament confidencial i no són utilitzades amb cap altra finalitat que no sigui la derivada de la prestació de serveis.

El tractament de totes les dades que són responsabilitat de l'ICS compleix les disposicions establertes pel Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, de 27 d?abril, per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (Butlletí Oficial de l'Estat número 298, de 14 de desembre de 1999) així com el Reglament que la desenvolupa i per l'Ordre SLT/25/2014, de 3 de febrer, per la qual s?actualitza la regulació dels fitxers que contenen dades de caràcter personal en l'àmbit del Departament de Salut i de les entitats vinculades o que en depenen i les normes i procediments de seguretat establerts per l'ICS, que en garanteixen la confidencialitat.


Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva

Clica per consultar-nos sobre

Embaràs
Puerperi
Anticoncepció
Problemes ginecològics
Interrupció voluntària de l'embaràs
Violència masclista

Si ets jove, fins a 24 anys, també et podem ajudar amb els teus dubtes (sexualitat, anticoncepció...) de manera confidencial i gratuïta.


Gencat

© Institut Català de la Salut