Programació de visites

Pas 1: Introducció del CIP

És imprescindible que us identifiqueu mitjançant el codi d'identificació personal (CIP) de la vostra targeta sanitària individual, tal com mostra la imatge següent, sense espais entre lletres i números.

Introduïu el codi d'identificació personal (CIP)

En el cas que el vostre centre no sigui gestionat per l'ICS, consulteu al web del CatSalut si el vostre centre ja ofereix la cita prèvia per Internet.

Podeu obtenir més informació sobre la targeta sanitària individual a la pàgina web del CatSalut.

Política de privadesa

Les vostres dades personals i mèdiques reben un tractament confidencial i no són utilitzades amb cap altra finalitat que no sigui la derivada de la prestació de serveis.

Així mateix, el tractament de totes les dades que són responsabilitat de l'ICS compleix les disposicions establertes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (Butlletí Oficial de l'Estat número 298, de 14 de desembre de 1999); l'Ordre SLT/519/2006, de 3 de novembre (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4758, de 10 de novembre de 2006); i les normes i procediments de seguretat establerts per l'ICS, que en garanteixen la confidencialitat.


Informació sobre la programació de visites

Podeu programar visita amb el vostre servei de medicina de família, pediatria, infermeria, odontologia i treball social dels centres gestionats per l'ICS.

També podeu consultar les visites que teniu pendents i anul·lar-les.


Gencat

© Institut Català de la Salut